10 Вакансій | 25 Резюме | 4 Компаній
email: info@sourceconsulting.com.ua тел.: +38(096)088-88-96

Молодший бухгалтер

Ми навчаємо не для «корочки», а для успішного працевлаштування!!!!

Ви економите на наших заняттях на тому, що одночасно із вивченням роботи бухгалтерії, вам не потрібно окремо платити за вивчення програми 1С8.

 

«Молодший бухгалтер» – курс, вартістю 1800 грн

      Даний курс навчання бухгалтерів рекомендується як новачкам, так і тим, у кого є економічна освіта. Охоплює основи бухгалтерського обліку та облікові операції в бухгалтерії : безготівкові розрахунки, касові та банківські операції, розрахунки з підзвітними особами, з конрагентами, облік запасів, основних засобів, заробітної плати, і, звичайно, заповнення первинних документів. Усе це, опрацьовуємо паралельно із вивченням програм 1С8.2., 1С8.3

Курс тривалістю 20 занять - по 2 години кожне заняття, де ми, разом із Вами, у робочому режимі,  опрацюємо наступні теми :

 

Заняття 1.

Тема 1. Види обліку. Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову Звітність в Україні". П (С) БО.

Структура і методи побудови бухгалтерського балансу.

План рахунків повний і скорочений.

Характеристика класів плану рахунків та їх зв'язок з балансом.

Господарські операції та їх вплив на статті балансу. Подвійний запис.

Бухгалтерські рахунки - їх види, побудова. Активні, пасивні, активно-пасивні рахунки. Обороти і сальдо.

Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки. Кореспонденція рахунків. Практичні завдання.

 

Тема 2. Зберігання та знищення документів.

Виправлення помилок.

Бланки суворого обліку.

 

 Заняття 2-3.

Тема 3. Облікова політика. Статутний капітал в 1С.

Тема 4. Облік грошових коштів в касі.

Порядок ведення та документальне оформлення касових операцій.

Порядок отримання грошових коштів готівкою у банку.

Чекова книга. Отримання і видача грошей з каси.

Заповнення касових ордерів, касової книги, журналу обліку ПКО та ВКО (все на бланках та в 1С 8.2.).

 

Заняття 4.

Тема 5. Облік грошових коштів на рахунках у банку.

Відкриття та закриття поточних рахунків у банку.

Порядок здачі готівки в банк. Операції по безготівкових розрахунках.

Платіжне доручення, зразок і заповнення у 1С 8.2. Виписка з поточного рахунку, зразок і заповнення у 1С 8.2.

 Корпоративні платіжні картки, їх придбання та облік.

 

Заняття 5.

Тема 6. Види підприємств і систем оподаткування

Загальна система і єдиний податок.

Платники ПДВ і не платники ПДВ.

 

Заняття 6.

Тема 7. Облік розрахунків підприємства.

 

Заняття 7.

Тема 8. Розрахунки з підзвітними особами.

Заповнення авансового звіту на бланку і в 1С 8.2.

Тема 9. Службові відрядження.

 

Заняття 8-9-10.

Тема 10. Купівля, продаж, повернення товару.

Ми купуємо товари - внесення первинних документів в 1С 8.2. (договір, рахунок, накладна, податкова накладна).

Порядок складання податкової накладної у продавця.

Ми повертаємо товар постачальнику - складання первинних документів в 1С 8.2 (накладна на повернення). Коригування ПДВ, (додаток до Декларації з ПДВ).

Перевірка залишків товару на складі.

Ми продаємо товари - заповнення первинних документів на бланках та в 1с (договір, рахунок, накладна, податкова накладна). Нам повертає товар покупець - внесення первинних документів в 1С 8.2. (накладна на повернення від покупця).

Коригування ПДВ (додаток до Декларації з ПДВ).

Перевірка залишку товарів на складі.

Ми продаємо послуги - складання первинних документів на бланках та в 1С 8.2. (договір, рахунок, акт, податкова накладна).

Ми купуємо послуги - складання первинних документів в 1С 8.2. (Договір, рахунок, акт, податкова накладна).

 

Заняття 11-12.

Тема 11. Розрахунки з покупцями і постачальниками.

Як відбувається продаж товарів і послуг.

Підпис документів Відвантаження товару.

Оплата товару.

Поняття податкового зобов'язання та податкового кредиту.

 

Заняття 13.

Тема 12. Порядок формування податкових накладних, та робота із програмами електронного документообігу .

Правила виникнення податкового зобовязання та податкового кредиту.

Формування податкових накладних у програмі 1С8.

Експорт документів у програми електронного документообігу.

 

Заняття 14.

Тема 13. Облік матеріальних запасів.

Порядок відображення в бухобліку та звітності інформації про запаси. П (С) БО № 9 "Запаси".

Облік виробничих запасів.

Документальне оформлення отримання та відпуску матеріалів.

Облік МШП.

Купівля, введення в експлуатацію і списання МШП в 1С 8.2. - Практика. Інвентаризація.

 

Заняття 15-16.

Тема 14. Облік розрахунків з оплати праці (таблиця ставок, мінімумів пільг на поточний рік).

Системи і форми оплати праці.

Норми робочого часу на поточний рік.

Документальне оформлення нарахування та виплати зарплати. Основна і додаткова заробітна плата.

Оплата праці у святкові та вихідні дні. Табель обліку використаного робочого часу.

Нарахування та утримання із зарплати та їх облік. Заповнення платіжної відомості і розрахунково-платіжної відомості на бланках та в 1С 8.2. Зарплата в податковому обліку.

Витрати по з / п і нарахуваннях на з / п. Порядок розрахунку середньої заробітної плати.

Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності. Нарахування відпускних. Приклад внесення даних в 1С 8.2. Працевлаштування інвалідів.

Індексація зарплати.

 

Заняття 17-18.

Тема 15. Облік необоротних активів.

Види основних засобів та їх оцінка згідно з П (С) БО №7 "Основні засоби".

Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.

Документальне оформлення надходження і вибуття основних засобів.

Приклад придбання ОЗ в 1С 8.2.

Облік амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку (суть амортизації, методи, об'єкти, період, строк корисного використання) та податковому обліку.

Введення в експлуатацію і нарахування зносу ОС в 1С 8.2.

Відображення витрат на ремонт і утримання ОЗ. Особливості обліку малоцінних необоротних матеріальних активів.

Введення в експлуатацію і списання НМНА в 1С 8.2.

Облік нематеріальних активів згідно з П (С) БО № 8 "Нематеріальні активи".

 

Заняття 19.

Тема 16. Особливості обліку в роздрібній торгівлі.

Відмінності від оптової торгівлі.

Документація і облік надходження і реалізації товару в роздрібній торгівлі. Торгова націнка.

Облік повернення товарів.

Облік витрат торговельних підприємств.

 

Заняття 20.

Тема 17. Оборотно-сальдова відомість та Баланс. Оборотно-сальдова відомість та аналіз рахунків. Формування Балансу підприємства.

 

День і час проведення

1 група

День і час проведення

 2 група

   
Понеділок 18.00-20.00 Вівторок 18.00-20.00
Середа 18.00-20.00 Четвер 18.00-20.00
П'ятниця 18.00-20.00 Субота 10.00-12.30

 

День, та час проведення занять також  може бути обрано індивідуально.

Джерело консалтингу Copyright©2018webbook.com.ua — Створення сайтів