10 Вакансій | 25 Резюме | 4 Компаній
email: info@sourceconsulting.com.ua тел.: +38(096)088-88-96

Бухгалтер-фахівець

Ми навчаємо не для «корочки», а для успішного працевлаштування!!!!

Ви економите на наших заняттях на тому, що одночасно із вивченням роботи бухгалтерії, вам не потрібно окремо платити за вивчення програми 1С8.

 

«Бухгалтер-фахівець» (головний бухгалтер) – курс, вартістю 3000 грн

 

        Курс для практикуючих бухгалтерів, які хочуть навчитися самостійно вести бухгалтерський та податковий облік, складати звітність і розуміти як закривати періоди, формувати звітність, готуватись до проходження перевірок контролюючими органами.

 

Курс тривалістю 20 занять - по 2 години кожне заняття, де ми, разом із Вами,  у робочому режимі, опрацюємо наступні теми :

 

Заняття 1.

Тема 1. Податковий облік в Україні

Податкове законодавство України та його основні принципи.

Поняття податків  і зборів. Види податків і зборів (загальнодержавні та місцеві податки і збори);

Обов'язки і права платників податків. Податкові агенти;

Права органів державної податкової служби;

Податкова звітність. Порядок складання та подання податкової звітності в ДПС. Внесення змін до податкової звітності;

Види податкових перевірок. Строки, періодичність і тривалість їх проведення. Порядок проведення камеральних, планових та позапланових документальних перевірок та оформлення їх результатів;

Штрафні (фінансові) санкції та пеня за порушення вимог податкового законодавства. Строки давності для застосування штрафних санкцій.

 

Заняття 2.

Тема 2. Електронна звітність. Робота в програмі «Медок» ("MEDoc")

Налаштування програми «Медок» ("MEDoc") під конкретне підприємство. Створення нового підприємства. Заповнення картки підприємства, даних про керівництво, відомостей про реєстрацію до ДПС та ПФУ, співробітників і контрагентів фірми;

Знайомство з робочим інтерфейсом програми «Медок» ("MEDoc"). Його основні можливості і функції. Робота в розділі «Адміністрування»;

Робота в модулі «Реєстр звітів». Налаштування реєстру. Порядок створення, заповнення, редагування та перевірки правильності складання звітності підприємства;

Порядок збереження, друку і перегляду звітів;

Правила імпортування звітів з інших бухгалтерських програм;

Порядок збереження звітів на зовнішні електронні носії (експорт звітів);

Послідовність і алгоритм накладення електронних підписів;

Порядок дій при відправці та отриманні підтверджень про прийняття (здачі) електронної звітності. Друк повідомлень та квитанцій;

Інші можливості програми.

 

Заняття 3-4-5.

Тема 3. Податок на додану вартість

Система електронного адміністрування податку на додану вартість з 2015 року

Платники податку. Обов'язкова і добровільна реєстрація платників ПДВ. Анулювання реєстрації платників ПДВ та її податкові наслідки;

Податкові зобов'язання. Дата виникнення. Порядок визначення об'єкта та бази оподаткування, а також місця поставки товарів і послуг;

Розміри ставок податку. Види операцій (по основній, 7% та нульовою ставками). Операції, що не є об'єктом оподаткування та звільнені від оподаткування ПДВ;

Податковий кредит. Дата виникнення, а також порядок його визначення та використання;

Порядок визначення суми податку, терміни і порядок його сплати і правила бюджетного відшкодування;

Бухгалтерський облік ПДВ. Бухгалтерські рахунки і основні проводки. Правила коригування ПЗ та ПК. Особливості застосування плану рахунків з обліку ПДВ в програмі 1С. Бухгалтерія 8.2 .;

Податкова накладна, її основні реквізити, правила складання, електронна форма, порядок узгодження з контрагентом. Порядок і строки реєстрації в єдиному електронному реєстрі, штрафи. уявлення покупцям. Типові помилки при виписці податкових накладних.

Складання розрахунок коригування податкових накладних (додаток 2) по поверненнях

Особливості використання програми 1С. Бухгалтерія 8.2 при виписці та коригуванні податкових накладних;

Реєстр податкових накладних. Його роль, правила ведення та подання до ДПС;

Структура, правила і порядок складання декларації з ПДВ. Способи і терміни подачі декларації до ДФС. Перенесення негативних значень з ПДВ  в майбутні періоди. Використання програми 1С. Бухгалтерія 8.2 для заповнення декларації з ПДВ;

Формування уточнюючого розрахунку з ПДВ

Електронна звітність. Порядок використання програми «Медок» ("MEDoc") для формування та подання звітності з ПДВ в ДФС України, реєстрація податкових накладних в єдиному електронному реєстрі, узгодження податкових накладних з контрагентом

 

 

Заняття 6-7-8-9-10.

Тема 4. Загальна система оподаткування

Податкова реформа 2015р., Порядок розрахунку податку на прибуток, коригування

Платники податку на прибуток.  Об'єкт, база, ставки і порядок обчислення податку;

Порядок визначення доходів та їх склад. Порядок визнання доходів у податковому обліку;

Порядок визначення витрат та їх склад. Порядок визнання в податковому обліку витрат. Особливості визнання витрат подвійного оподаткування;

Амортизація як складова частина витрат підприємства. Об'єкти, терміни, методи та порядок нарахування амортизації у податковому обліку. Відображення її результатів в декларації з прибутку;

Оподаткування операції особливого виду: комісійна торгівля, валюта, сумнівна та безнадійна заборгованість та ін .;

Бухгалтерський облік податку на прибуток. Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів, витрат, нарахування та сплати податку на прибуток. Основні бухгалтерські проводки. Використання даних бухгалтерського обліку для складання декларації з прибутку;

Структура декларації з прибутку. Порядок і основні правила щодо її заповнення та складання. Особливості відображення у звітності окремих видів доходів і витрат. Способи і терміни подачі декларації до ДПС. Використання програми 1С. Бухгалтерія 8.2 для формування декларації з прибутку;

Електронна звітність. Порядок використання програми «Медок» ("MEDoc") для формування та подання декларації з прибутку підприємства в ДПС України.

 

Заняття 11.

Тема 5. ФОП загальна система оподаткування,

облік, заповнення книги доходів і витрат;

декларація: порядок заповнення та строки подання;

оплата ПДФО;

ЄСВ: розрахунок і оплата

 

Заняття 12.

Тема 6. Податок з доходів фізичних осіб

Платники податку. Об'єкт і база оподаткування. Не грошові доходи і натуральний коефіцієнт;

Ставки податку. Порядок нарахування, утримання та сплати ПДФО до бюджету. Бухгалтерський облік ПДФО;

Особливості застосування ПДФО в різних господарських операціях: оренда, ГПД, навчання за рахунок підприємства, додаткове благо, порушення строків повернення підзвітних сум, надання матеріальної (фінансової) допомоги та ін .;

Податкова соціальна пільга. Порядок надання та застосування

Практичний навчальний приклад складання і заповнення податкового розрахунку Форми 1ДФ.

Електронна звітність. Порядок використання програм 1С. Бухгалтерія 8.2 і «Медок» ("MEDoc") для формування та подання Форми 1ДФ у ДФС України

 

Заняття 13.

Тема 7. Єдиний соціальний внесок

Платники, об'єкт та ставки ЄСВ. База для нарахування ЄСВ. Виплати, які не включаються до доходів з метою оподаткування єдиним соціальним внеском;

Порядок нарахування, утримання та сплати ЄСВ. Межі сум доходів для нарахування ЄСВ. Порядок відображення ЄСВ у бухгалтерському та податковому обліку. ЄСВ та ФСТВП;

Порядок нарахування та сплати ЄСВ за цивільно-правовими договорами, лікарняним та інших виплатах працівникам;

Відповідальність платників ЄСВ за допущені порушення при нарахуванні, сплаті та подання звітності до ДФС;

Практичний навчальний приклад складання звіту з ЄСВ для подання в ДФС;

Нарахування ЕСВ на ФОП.

Електронна звітність. Порядок використання програм 1С. Бухгалтерія 8.2 і «Медок» ("MEDoc") для формування та подання звіту з ЄСВ в ДФС.

 

Заняття 14-15-16.

Тема 8. Фінансова звітність

Основні вимоги до складання та подачі фінансової звітності (хто, яку, куди і в які терміни представляє);

Структура, правила і порядок складання бухгалтерського балансу і фінансових результатів (ф. № 1 «Баланс» і ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», «Звіт про власний капітал», «Звіт про рух грошових коштів», «Примітки до фінансової звітності»). Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності;

Практичний навчальний приклад складання балансу і фінансових результатів відповідно до ПСБО № 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» (форма № 1-м і форма № 2-м);

Електронна звітність. Порядок використання програм 1С. Бухгалтерія 8.2 «Медок» ("MEDoc") для формування, складання, аналізу та подання фінансової звітності до органів Статистики і ДФС України.

 

Заняття 17.

Тема 9. Спрощена система оподаткування

Податкова реформа 2015г.в спрощеній системі оподаткування

Платники єдиного податку. Групи, види діяльності, чисельність працівників та ставки єдиного податку;

Об'єкт і база для нарахування єдиного податку. Порядок визначення доходів. Терміни сплати єдиного податку. Посередницькі операції та єдиний податок;

Єдиний податок для юридичних осіб 2% і ПДВ. спрощене ведення

Єдиний податок для юридичних осіб 4% спрощене ведення

Єдиний податок для юридичних осіб 5% і ПДВ

Єдиний податок для юридичних осіб 7%

Єдиний податок для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

Відповідальність платників єдиного податку;

Практичний приклад по складанню декларації з єдиного податку для юридичних осіб за ставками 2% і 4%

Єдиний податок для фізичних осіб - ФОП, облік,

Практичний приклад по складанню декларації з єдиного податку для фізичних осіб 1,2,3, груп

Електронна звітність. Порядок використання програм 1С. Бухгалтерія 8.2 і «Медок» ("MEDoc") для формування та подання звітності з єдиного податку в ДФС України.

 

Заняття 18.

Тема 10.  Інші податкові декларації та податкова звітність.

Декларації з екологічного податку, податок за забір води, податок за землю, нерухомість та інші загальнодержавні податки та збори.

 

Заняття 19.

Тема 10.  Звіти у статистику.

Звітність у відділ обліку праці, обліку торгівлі, виробництва, імпортно-експортних операцій, будівництва та інша звітність, щодо видів діяльності підприємств.

 

Заняття 20.

Тема 11. Звітність у фонди: ФССз ТВП , звіт про розподіл чисельності працввників, звіт у фонд інвалідів та інша звітність.

 

День і час проведення

1 група

День і час проведення

 2 група

   
Понеділок 18.00-20.00 Вівторок 18.00-20.00
Середа 18.00-20.00 Четвер 18.00-20.00
П'ятниця 18.00-20.00 Субота 10.00-12.30

 

День, та час проведення занять також  може бути обрано індивідуально.

 

Джерело консалтингу Copyright©2018webbook.com.ua — Створення сайтів