10 Вакансій | 25 Резюме | 4 Компаній
email: info@sourceconsulting.com.ua тел.: +38(096)088-88-96

Акредитація представництв та філіалів

      Іноземні організації вправі вести діяльність на території України через «постійні представництва», а також через представництва (філії), що пройшли відповідну акредитацію в уповноважених органах. Ведення діяльності через "постійне представництво" передбачає обов'язкову постановку іноземної організації на податковий облік в Україні та отримання відповідного свідоцтва, але працюючи через "постійне представництво" іноземна організація не має можливості отримання певних пільг при в'їзді співробітників представництва на територію України, інших митних і податкових пільг, якими вправі скористатися іноземні організації, що пройшли відповідну акредитацію. Під акредитацією  представництва (філії) розуміється отримання дозволу в уповноваженому органі (Державній реєстраційній палаті при Мін'юсті України, Торгово-промисловій палаті, ін.) Та внесення представництва іноземної організації до Зведеного державного реєстру. Особливості обліку іноземних організацій встановлюються Міністерством фінансів України. Іноземна організація з метою представлення та захисту своїх інтересів на території України вправі відкрити представництво. Іноземна організація, що має за мету ведення господарської (підприємницької) діяльності, зобов'язана відкрити на території України - філію. Існують 4 форми представлення інтересів іноземної компанії: 

      1. Представництво іноземної компанії.

      Представництво акредитуєтеся на строк від одного року до трьох років. Представництво підходить тим іноземним фірмам, які бояться відразу вносити великі капітали на український ринок. Вони створюють представництва з метою, подивитися ринок, провести маркетингові дослідження, підібрати необхідних партнерів, сформувати дилерську мережу. Представництво не стає резидентом України, не має право займатися комерційною діяльністю. Основна діяльність представництва - реклама товарів іноземних компаній, за коштами залучення українських рекламних агентств. Представництво, як і інші фірми, акредитуються в органах юстиції. Найкраще акредитувати представництва в (Державної Реєстраційній Палаті). Можна так само акредитувати представництво і в (Торгово-промисловій палаті України) або її регіональних філіях. Після акредитації представництва - його необхідно поставити на облік в податкові органи України. Незважаючи на те, що представництво не стає резидентом України, представництво все одно платить податки в Україну. Основними податками представництва - є відрахування в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування і Фонд соціального страхування, оскільки представництво наймає на роботу як українських, так і іноземних співробітників, які проживають на території України, а отже, користуються медичними послугами.

Представництво має:

  • рахунок в банку. Він необхідний для оплати витрат, пов'язаних з діяльністю представництва;

  • Круглу печатку;

  • Положення про Представництво - в якому відображені цілі, завдання представництва. Іноді, там відображають повноваження Голови представництва, але краще їх відображати в довіреності на Голову представництва.

      2. Філія іноземної компанії.

      Філія, у відмінності від Представництва має право займатися господарською діяльністю. Так само філія може бути акредитований на строк від одного року, до п'яти років. Філія, як і представництво,тим не менш, не стає резидентом України. Філія, як і Представництво, має:

  • рахунок в банку;

  • Круглу печатку;

  • Положення про Філії.

      3. Дочірня компанія, тобто підприємства з іноземними інвестиціями. 

     Інвестиції можуть бути як стовідсотковими, так і частковими. Тобто частина статутного фонду може належати іноземній стороні, а частина українській. Зазвичай, такі фірми створюють, коли створюється виробництво, але нерідкі й випадки торгових фірм. Дочірня компанія створюється на невизначений термін, і є резидентом України. Відтак - така компанія повністю живе за законодавством України, і мало чим відрізняється від простої української компанії.

Дочірня компанія має:

  • Круглу печатку;

  • Розрахунковий рахунок в банку;

  • Статут - як основний закон підприємства;

  • Договір про заснування, або рішення про створення, у разі, якщо учасник в однині.

     4. Рахунок іноземної компанії

      Можна просто відкрити рахунок, безпосередньо іноземній юридичній особі, яка не резиденту України. Багато іноземні фірми намагаються працювати на українському ринку, не реєструючись в органах юстиції, не створюючи представництв, філій, і дочірніх компаній, а просто - встаючи на облік в податкові органи України, і, як наслідок, відкриваючи рахунки в банках, що знаходяться на території України. Багатьом іноземним компаніям вдається досить довго вести свою господарську діяльність саме таким чином. Купівля іноземними компаніями не резидентами України нерухомості в Україні не суперечить закону. Треба відзначити, як тільки компанія починає вести в Україні господарську діяльність, треба акредитувати філію компанії.

 

 

Джерело консалтингу Copyright©2021webbook.com.ua — Створення сайтів